ATT OG FRAM

 Å være på utstillling, bokstavelig, er nok ikke det som står høyest på ønskelisten min! Men den 29.oktober 2012 ble dette noe som falt naturlig i denne sammenhengen:

Avduking av skulpturen ATT OG FRAM ved Leirsund bru.

Oppdraget ble gitt meg av Skedsmo Historielag, som ønsket en markering av Oldtidsveien ved Leirsund bru. Her gikk før i tiden en flåte att og fram over elva for å frakte folk, fe og farkoster som skulle til og fra  mellom Nidaros og Kristiania. Skulpturens ide og design er mitt verk. I samarbeid med to lokale håndverkere;  Jens Asak, smedarbeid, og Vegard Røhme, trearbeid, ble skulpturen laget og reist til minne om farende folk.

Jeg håper den vil bli brukt til rekreasjon, klatre på den, kryp under den, stå på flåten og lek du er Sundmannen!

Ved siden av skulpturen står et skilt med denne påskriften. Dette også mitt design: 

Skulpturen er tenkt som et bilde på fraktetrafikken som gikk att og fram med flåte på Leira, men også som en abstraksjon av avstanden og kommunikasjonen mellom landområder eller mennesker, det forenlige og det uforenlige. Skulpturens pilformede sider viser vei mot sydøst og nordvest, att og fram. De de kan ses som to landområder på hver side av elva. Samtidig kan de ses som både en fartsretning og en tidsretning; fortid og framtid.

Pilene viser også dragningen i motsatte retninger når det gjelder meninger; som to adskilte standpunkter som viker fra hverandre. Midtpartiet, formet som en flåte av tømmer, kan ses konkret som dette, eller som et punkt av nøytralitet, frigjort fra "standpunktene", et fristed for overenskomster.

Flåten flyter på en skjør linje over et gap som holder de to sidene fra hverandre. flåten er kommunikasjonen mellom dem. De som er på den ene bredden er avhengige av at forbindelsen med den andre er i orden for å komme videre.

Treets farge vil vises etterhvert som tæret av vær og vind(grålig) Stålkonstruksjonen har framtidsrettet betydning. Det oransje mot den blågrå fargen understreker forskjellen mellom det gamle og det nye, mellom de to breddene og retningene. Samtidig er disse komplementære fargene den ultimate harmoni.

Den langstrakte formen(6 m) beskriver bevegelse og fart, skulpturen er både jordfast og flytende. Staven er i abstrakt betydning menneskets styrestav, den som må håndteres med vilje og nødvendighet om flåten(=kommunikasjonen) skal få framdrift.

Stien gjennom skulpturen er Leiras løp.