Om serigrafi

  serigrafi 1/20   95x40                                   Morgen ved sjøen.                                   kr. 2000,. uten ramme

Serigrafi eller silketrykk er en trykkmetode som blir brukt til kunstgrafikk såvel som til reklame, plakater, foto og digitale bilder i store formater. Det kan trykkes manuelt eller med store, automatiske  trykkmaskiner.

Mine serigrafier er trykket av en nestor i norsk serigrafiproduksjon, Gunnar Sætren på Ski.


Serigrafi 1/5 variasjon 3        Barndommens jungel           76x76     kr. 4000,- uten ramme                      

Bildet over viser det ferdige trykket i en av fem fargevariasjoner. Prosessen fram til ferdig trykk er omfattende og det er mange forskjellige metoder å bruke, alt etter det kunstneren vil sjøl. Som i all grafikk er det et hav av personlige løsninger på oppgavene.

Prinsippet for overføringen er imidlertid et: Finmasket silkeduk er spent over en ramme. Fargen presses gjennom denne og ned på papiret under. Det lages en ny ramme for hver farge som skal trykkes. For et flerfarget trykk vil forarbeidet bestå av å lage maler(blokkeringer) på silken på de steder der man ønsker at fargen skal gå igjennom. Der fargen går igjennom vil hver ny farge legge seg enten på det hvite papiret eller som overlappninger på allerede trykte farger. Dette lager igjen nye fargetoner etter hvor gjennomskinnelig siste farge er. PUH!

For å få blokkeringene over på silkeduken smøres en lysømfindtlig emulsjon over silken. Den utskårede folien, eller den tegnede, festes til silkerammen og belyses med ultrafiolett lys. Emulsjonen som ikke er dekket til vil bli hard. Den som har vært dekket dusjes ut av silkeduken . Her blir det åpent for at fargen skal komme igjennom. Denne jobben tar trykkeren seg av.

Dette er mye å ta inn på en gang! Man må vite hva man driver med altså! Ta en titt inn i verkstedet på Ski:

1.Utskåret folie som blokkerer deler av bildet.    2. Rammen med blyant-tegning laget på en rubbet folie.   3. Fargen legges nede i rammekanten. Fargen blir skjøvet over silken og en gumminal(rakel) presser fargen igjennom når maskinen går.    4. Det første arket ligger for å bli kjørt igjennom maskinen.   5. De første trykkene kommer ut av maskinen. Dette gjentar seg for hver ny farge. Det er de samme arkene som det blir trykket på hele tiden. De ligger i et passningssystem så fargene treffer der de skal hver gang.

Det er også min egen nøyaktighet som spiller inn her. Jeg må lage alle foliene med nøyaktig passning etter originaltegningen. Jeg må kjenne fargene og vite hvor gjennomskinnelige de bør være for å gi meg den fargen jeg ønsker når de overlapper hverandre. Jeg må tenke så det knaker!


Jeg kan få plass til to forskjellige bilder på den samme rammen. Jeg må da tenke på to utgaver bilder på samme gang og prøve å få dem litt forskjellige i uttrykket, selv om de lages med like farger. Som jeg sa: Det knaker! Her setter Gunnar på en folie før belysning. Du ser kanskje litt av det andre bildet på arket som ligger der. 

                                                                                                                          Modningstid 60x30 kr. 2.500,-

 og under ser du fargevariasjoner over Sommer i parken og Høstlig i parken.  60x30  kr. 2.500,-

Her er "Barndommens jungel" igjen i en annen fargeversjon.

Hvis du har orket å lese igjennom dette ned hit, vil jeg bare si Flott! og ønske deg velkommen til meg for å se mer med din nye kunnskap om serigrafi!