Utstillinger

SKULPTUREN ATT OG FRAM.

Å være på UTSTILLING, bokstavelig, er nok ikke det som står høyest på ønskelisten min.
Men den 29. oktober 2012 ble dette noe som falt helt naturlig i sammenheng med denne hendelsen:
Avduking av skulpturen «Att og fram» ved Leirsund bru.
Oppdraget ble gitt meg av Skedsmo Historielag, som ønsket og lage en markering av "Oldtidsveien" ved Leirsund bru. Her gikk det før i tiden en flåte att og fram over elva for å frakte folk og farkoster videre på veien til og fra Christiania til Nidaros.
Beskrivelse av skulpturens ide og design er mitt verk, i samarbeid med Jens Asak(smedarbeid) og Vegard Røhme(trearbeid)
Ved skulpturen står det et skilt på en stang(også mitt design) med denne beskrivelsen:

Skulpturen ved Leirsund bru er tenkt som et bilde på fraktetrafikken som gikk att og fram med flåte på Leira, men også som en abstraksjon av avstanden og kommunikasjonen mellom landområder eller mennesker, det «forenlige og uforenlige».

Skulpturens pil-formede sider viser vei mot sydøst og nordvest, att og fram. De kan ses som to landområder på hver side av elva. Samtidig kan de ses som både en fartsretning og en tidsretning; fortid og framtid.

Pilene viser også dragningen i motsatte retninger når det gjelder meninger; som to adskilte standpunkter som viker fra hverandre. Midtpartiet, formet som en flåte av tømmer kan ses konkret som dette, eller som et punkt av nøytralitet, frigjort fra ”standpunktene”, et fristed for overenskomster.
Flåten flyter på en skjør linje over et gap som holder de to sidene fra hverandre. Flåten er kommunikasjonen imellom dem.
De som er på den ene bredden er avhengig av at forbindelsen med den andre er i orden for og kunne komme videre.
Treets farge vises som tæret av alder, vær og vind. Stålkonstruksjonen har en framtidsrettet betydning i sammenhengen. Det oransje mot den blågrålige fargen, understreker forskjellen mellom det gamle og det nye, mellom de to breddene og retningene.
Samtidig er disse komplementære fargene den ultimate harmoni.
Den langstrakte formen beskriver bevegelse og fart, skulpturen er både jordfast og flytende.
Staven er i abstrakt betydning menneskets styrestav, den som må håndteres med vilje og nødvendighet om flåten (kommunikasjonen) skal få framdrift.
Stien gjennom skulpturen er Leiras løp.

Bruk skulpturen til rekreasjon, klatre opp på den, kryp under den og sett deg opp på den! Ta tak i kjeppen og lek at du er sundmannen!
Leiraelva under Leirsund bru
Eli ved ny skulptur
Mot syd
Mot nord